Gondolatok

A médiumokhoz 
 
"Fivér, nővér, állj meg csendben, és próbálj emlékezni.
 
Felejtsd el az idő hajszáját, még ha csak naponta tíz percre is.
 
Figyeld önmagad és embertársaidat, és cselekedeteidet is.
 
Próbáld teljesen őszintén feltárni a dolgok mozgatórugóit, és az eredményt a téged körülvevő valóságban vizsgáld.
 
Sohase felejtsd el, hogy a bölcs derűs, és az okokat keresi.
 
Pusztítsd el büszkeséged, mely nevetséges Isten előtt.
 
Irtsd ki a becsvágyat, amely arra kényszerít, hogy fivéredet vagy nővéredet kínozd.
 
Semmi se legyen túl könnyű a számodra, csak az áldozat.
 
Légy szorgalmas, de megfontoltan.
 
Kerüld el, hogy értelmetlen dolgokat cselekedj, mondj vagy keress, és a nap minden percében számold fel ezeket.
 
Ne cselekedj vagy beszélj meggondolatlanul, hogy ne teremts új gondokat.
 
Jegyezd meg, csak az az erős, ki saját magát legyőzi.
 
Ha erőt vesz rajtad a fájdalom, nyugtasd meg magad.
 
Ne menekülj kábulatba vagy hazugságba, hanem szemléld azt számtalan jelentésének fényében.
 
Ismerd fel, hogy a fájdalom egy megvilágosító tűz, mely a sebeket kiégeti és megtisztítja.
 
Buzgón vágyj egy ilyen tisztulásra, mert nem válhatsz tudóvá, mielőtt e tűzben főnixként nem születtél újjá.
 
Élj az örök jelenben! "
 
- ismeretlen szerző-
 
A jóslásról, jövendölésről
 
Sorsunk alakulásának legfontosabb pontja a jelen. E ponton zajlanak le a leginkább döntő folyamatok. Itt megy végbe múltunk feldolgozása és jövőnk alakítása. Ehhez szolgálnak segédeszközként, avagy útjelzőnként a különböző ezoterikus technikák (például asztrológia, tarot, numerológia, ji- csing; médiumitás). Feladatuk az, hogy e módszereket beépítve életünk minden vonatkozásába, illetve területére, sikeresen ki tudjuk oldani sorsunk bonyodalmait. Gyarapodó felismeréseink során megváltozunk, tudatosabbá válunk, megújulunk. Az ezotéria tehát tulajdonképpen útrakelés fejlődésünk érdekében, mely megváltoztatja a világhoz, és az önmagunkhoz való viszonyunkat. Ehhez azonban ismernünk kell a sorsunkon, egyéniségünkön uralkodó törvényeket. Ha megtanuljuk, hogy mindennek, ami velünk történik rákérdezzünk az értelmére, nem csak problémáinkat fogjuk jobban felismerni, de a változtatás lehetőségét is. 
 
Kérdezni  is azonban tudni kell!
Ezt bízza rám nyugodtan!

Az áldás

Áldásról akkor beszélünk, ha az isteni energiát a szívünkön át közvetítve, valakinek, vagy valaminek felajánljuk azt. Mindig olyas valamit ajánlunk fel, ami az illetőnek hiányzik, vagy kevés van belőle, illetve úgy gondoljuk, hogy szüksége van rá. Áldás bármikor küldhető, de csak akkor ér célba, ha az illető – akinek az áldás szól – elfogadja azt. Mi felajánljuk – mintegy kiküldjük az Univerzumba - az illetőnek szóló áldást, ami biztosan elér hozzá, de az már rajta múlik, hogy elfogadja vagy visszautasítja vagy esetleg nem is érzékeli áldásunkat.

Az előbbiek alapján az áldással kapcsolatosan kiemelten fontos megjegyezni, hogy energia-közvetítés – mégpedig alapvetően a szeretet energiájának közvetítése – a szívünkön keresztül, nem egy puszta kijelentés. Csak akkor működik, ha valóban és őszintén gondoljuk és át is érezzük, amint a szívünkön keresztül elküldjük a szeretet energiáját a megáldott felé.

Az áldásra is igaz az a spirituális törvény, hogy amit szívből és őszintén adunk, annak pozitív hatása többszörösen visszaszáll ránk. (De ne ezzel az elvárással küldjünk áldást, mert csak az őszinte áldás működik és az Univerzumot nem lehet „becsapni”.)
Bárkit és bármikor meg lehet áldani. Embereket, helyzeteket, cselekedeteket vagy bármi mást. A legjobb, ha szokásunkká tesszük az áldást és minden embert, helyzetet, akivel vagy amivel találkozunk, megáldunk. Az áldás kifogyhatatlan energia, ami folyamatosan a rendelkezésünkre áll.

Áldást küldhetünk a saját nevünkben, de kérhetjük Isten, az angyalok, a Felemelkedett Mesterek, szentek, vallási vezetők vagy más spirituálisan fejlett lény áldását is az adott személyre, helyre vagy helyzetre. Ha mások áldását kérjük, akkor sem feledkezzünk meg arról, hogy az áldás egy szeretet-energia áramlás. Képzeljük el és higgyük, ahogy a felkért áldás-osztótól az áldás energiája átáramlik az áldással érintett felé.

Mások megáldása

Néhány példát szeretnék felsorolni arra, hogy kinek és mikor küldhetünk áldást:

 • Amennyiben valaki pénz szűkében van, áldjuk meg bőséggel;
 • Ha a magánélete rendezetlen vagy szétesőben van, áldjuk meg boldog párkapcsolattal, vagy szerelemmel;
 • Amennyiben valaki szomorú, magányos, dühös, esetleg kudarcot vallott valamiben, küldjük neki a boldogság, a béke és a siker áldását;
 • Áldjuk meg a gyermekeket tisztasággal, bölcsességgel, boldogsággal, életörömmel, az anyákat és apákat szeretettel, gondoskodással, türelemmel, méltányossággal;
 • Áldjuk meg az utastársainkat, ha a metrón, villamoson vagy autóbuszon utazunk;
 • Áldjuk meg a velünk egy úton autózó autósokat, kívánjunk nekik nyugodt, balesetmentes közlekedést és célhoz érést;
 • Küldjünk áldást munkatársainknak, főnökeinknek vagy beosztottainknak, hogy minél hatékonyabban, eredményesebben és minél nagyobb hivatástudattal, boldogan végezzék munkájukat;
 • Küldjünk áldást gyermekeink tanítóinak elhivatottságukért, tudásukért, az iskolának ahol gyermekeink tanulnak, hogy minél jobb körülményeket tudjanak teremteni az oktatáshoz, neveléshez;
 • Áldjuk meg az ország vezetőit, hogy felelősségteljesen és az állampolgárok érdekeinek figyelembevételével kormányozzák az országot;
 • Áldjuk meg az alacsonyabb tudati szinten lévő embereket, bűnösöket, számkivetetteket őszinteséggel, békével, önbecsüléssel, bizalommal, a valahová tartozás érzésével;
 • Áldjuk meg mindenkiben a benne rejtező isteni lényeget és kérjük, hogy minél több emberben kerüljön felszínre, minél több ember jusson tudatára saját isteni valójának.

Tárgyak, helyzetek események megáldása

 • Áldjuk meg a médiát – televíziót, rádiót, írott sajtót – hogy műsoraikkal, cikkeikkel a közönség épülését szolgálják. Ne csak a valóságot lássuk a műsorokban, riportokban hanem a mögöttük/bennük rejlő lehetőségeket is és így a szeretet, jóindulat, a fény és a bölcsesség áldásával felerősíthetjük ezeket a jó tulajdonságokat a műsorokban, újságcikkekben. Kérjük, hogy ez a bölcsesség alakítsa át a műsorokat az egyoldalú, negatív tájékoztatással szemben. (A negatív tájékoztatással kapcsolatban azonban azt is célszerű megjegyezni, megérteni, hogy ez sem véletlen. Ez is a terv része. Olyan kort élünk, amikor „minden titoknak ki kell derülnie”, semmi sem maradhat elrejtve és sokszor ezt a célt szolgálják a negatív tényeket vagy történéseket taglaló sajtó-megjelenések.)
 • Külön kérjünk áldást azokra a sajtó-orgánumokra, amelyek valóban pozitív életszemléletet és szellemi megvilágosodást tűzték zászlajukra;
 • Áldjuk meg főzés közben ételeinket, és/vagy mondjunk áldást az ételek elfogyasztása előtt. Áldjuk meg azokat a növényeket, állatokat, amelyek életüket adták azért, hogy mi táplálékként elfogyaszthassuk őket és folytathassuk életünket;
 • Áldjuk meg a vizet, amelyet elfogyasztunk, hogy energiája növekedjen, tisztuljon és alkalmasabb legyen a szervezetben betöltött kiemelkedő szerepének betöltésére.
 • Küldjünk áldást a Földnek, a természet minden elemének, a vizeknek, erdőknek, gyepeknek, állatoknak és növényeknek stb., hogy a mai körülmények között is szolgálni tudják azt a feladatot, amelyet az élet fenntartásában betöltenek. Segítsük őket áldásunkkal a fennmaradásban és túlélésben, kérjük őket, hogy továbbra is segítsék az emberiséget földi küldetésük betöltésében, kérjünk reájuk boldogságot;
 • Áldjuk meg a modern technika vívmányait, hogy békét, bölcsességet és valódi segítséget hozzanak az életünkben;
 • Áldjunk meg minden helyzetet és helyet, amellyel találkozunk vagy szembesülünk, a maga isteni valójában, kérjük, hogy mindenki számára áldást hozzanak.

Saját magunk megáldása

 • Kérhetjük saját isteni Vezetőnk vagy a korábbiakban felsoroltak áldását saját magunkra, helyzetünkre, céljainkra, kapcsolatainkra vagy bármire, ami életünkkel sorsunkkal, vágyainkkal kapcsolatos.
 • Tudjuk azt, hogy minden őszinte áldás, amit küldünk vagy közvetítünk, az reánk is visszaszállés a mi életünket is pozitívan befolyásolja.

Ne feledjük azt is kérni, illetve végiggondolni – kiemelten a saját magunkra kért áldás esetében – hogy olyan eredmény szülessen, ami minden érintett számára a legjobb.

És végül ne feledjük, ha áldást küldünk, mozgósítjuk az isteni energiákat, hogy megérintsék, segítsék az adott személyt, helyzetet, helyet, ahová az áldást küldtük. Az áldás ereje szándékunk erejével egyenesen arányos és képes az adott személy, helyzet vagy hely gyógyítására, felemelésére. Minden áldás valamilyen módon segít. Lehet, hogy nem azonnal és lehet, hogy nem mindenki fogja megköszönni áldásunkat, de tudjuk azt, hogy áldásainkkal hozzájárulunk a világ jobbá tételéhez és saját magunk életében is meg fogjuk élni pozitív hatásait.

 

https://youtu.be/KaPno7MGPjs

https://youtu.be/CIOvkQHimsE

youtu.be/PQNM0bdwjus

Fontos közlemény, felhívás!

Nem sokára facebook-oldalt is csinálok, külön, a Hold POZITÍV erőivel kapcsolatosan!

Elsődlegsen az ISIS -  https://hu.euronews.com/special-coverage/iraki-es-levantei-iszlam-allam-terrorcsoport -

ellen, TUDATOS FEHÉR, Isteni mágiával!

Bár a Hold, legfőképpen a nőiséghez kapcsolódik a köztudatban, természetesen, férfiak csatlakozását is várom!

Faji, vallási hovatartozás nem számít, de  a 18. életévét be kell töltenie annak, aki aktív tag szeretne lenni! 

Részletek, rövidesen!

Mégtöbbet  minderről, a "Fényadás" menüpontnál olvashat!

Gábriel arkangyal, Magyarország védelmezője, a Szentlélek kinyilatkoztatója és a Hold ura legyen velünk!

https://vilagbiztonsag.hu/keptar/thumbnails.php?album=2660

Félreértések elkerülése végett: NEM  szimpla nemzeti megmozudlásra - ebben a viszonylatban - számítok! 

Ámen! 

A Fényadó -fórum:

www.facebook.com/tslfenyadokkore

Létezik már ilyen facebook-os csoportom is, a Fényadók-köre néven!