Fényadás

Szeretettel vár a, SZERETET!
 Örömmel értesítem minden embertársamat,  
kortól, nemtől, faji, vallási hovatartozástól
függetlenül, hogy csatlakozhat a
Fényadók „klubjához” és ha szeretne, akár Fény-futár is lehet!
 
Nem valamiféle fanatikus
szekta, vagy szeánsz van készülődőben,  
hanem egy komoly, megalapozott tudáson
 és sokrétű tapasztalaton nyugvó, valójában egy már "Ősidők" óta meglévő  
KÖZÖSSÉG „építésről”, – is – újraszervezéséről, amelynek a  
keretében, bárki közvetlenül juthat  
spirituális ismeretekhez, a  
Fény-szeretet mibenlétének  
megismeréséhez és „alkalmazni-  
tudásához”!

Időpontokról, helyszínekről rövidesen, készülőben lévő új oldalamon!
 
A Fényadásról: 

https://gigi1.webnode.hu/_files/200000407-c694ec7920/fenylany.jpg           

A FÉNY a SZERTET! Az ún. Nyugati ezotériában, a Nap Krisztust, Krisztus szeretetét szimbolizálja. Ahogyan a Nap sem válogatja meg kire, mire süt ÉLTETŐ fényével, úgy az önzetlen, elfogadó szeretet sem válogat. Krisztus egy az Atyával, az Atya pedig MINDEN, tehát mi is vagyunk. "Kicsiben " ugyan, de mi is magunkban hordozzuk az Atyát, Krisztust s a Napot! A Napnak sugarai vannak, amiken keresztül meg tud nyilvánulni. Mi is sugarak vagyunk, akiken keresztül, ha engedjük! Megnyilvánulhat a SZER -ETET, az a szer, ami éltet... Ez a "fajta" fény a legmagasabb rezgésszintű fény - aminek lehet színe is - akit "elér" s átitat, átmos - tehát azt is, akin áthalad! - magasabb rezgésre emel. Gyógyít, tisztít, harmonizál. A "vele " való gyógyítás nem kötődik beavatáshoz és engedélyt sem kell feltétlenül kérni hozzá, mint más gyógyításoknál, hiszen az illető vagy nyitott a Fényre, SZERETETRE vagy nem.

Minden szerdán, az EGÉSZ világon 21 órakor fehér gyertyát gyújtanak a Fényadók és önmagukon keresztül, magukat TUDATOSAN megnyitva az Isteni, kozmikus szeretetnek, árasztják a Fény - Szeretetet mindenkinek, aki "kéri" és fogadja!

Ha szeretnél valami csodálatosnak a része és részese lenni, kérlek Te is csatlakozzál hozzánk, amikor és ameddig csak tetszik! Természetesen, Fényt adni amúgy is bármikor és bármeddig lehetséges! Külön, gyógyításra is alkalmazható! - Erről majd később, illetve az induló "klub-összejövetelek" alkalmával! - Higgyük el és tapasztaljuk meg EGYÜTT hogyan lesz még jobb és szebb a világ, egyszer csak olyan amilyennek Isten eredetileg teremtette talán!

https://gigi1.webnode.hu/_files/200000408-46a89489da/ima.jpg
"Technika": biztosítsuk magunknak azt a környezetet, amiben leginkább ellazulhatunk. Igen sokat segíthet egy lehetőleg hófehér - nem piros pl. - gyertya meggyújtása, a fény könnyebb kontempletációjához, - vizuális társítás egy elvontabb dologgal kapcsolatban- amit aztán igyekezzünk úgy elképzelni, hogy a fejünk tetején –korona csakra- kívülről, az univerzumból, vagy a Napból, a ki-belégzésünkkel megegyezőn, fény áramlik. Ez aztán lágyan átmossa egész lényünket. Ezek után, szintén a légzésünk ütemében, ezt a fényt és persze a bennünk lévőt is, kiárasztjuk magunkból. Gyakorlatilag mindegy hogyan megy ez végbe, de általában automatikusan az ún. szív csakrán keresztül szokott történni. Valószínűleg először mi magunk "célzunk " meg valakit, akiről tudjuk, gondoljuk, hogy szüksége lehet a Fény rezgést-emelő gyógyhatására, de később már tapasztalhatjuk azt is, hogy mások, esetleg a hétköznapokban velünk ellenségesen viselkedő, avagy alig ismert személyek "jelentkeznek" be. Ilyenkor nagyon sokat segíthet az őszinte és hatékony fényadásban, elfogadó szeretet gyakorlásában, ha felidézzük a Fényadók imáját! - fent - Létezik egy ebben az esetben kifejezetten szólítható angyal, aki az energia áramlásért felelős. Ő Doradoel. Egyszerűen nevezd meg és kérd, hogy segítsen a Fényadásban. Sajnos lehetnek annyira "alulrezgők" és vastag "falakat" építők, hogy nem hatol el hozzájuk a Fény-szeretet. Ez az ő döntésük, amit figyelembe kell venni. Ne legyünk erőszakosak, de azért legyünk kitartóak... Azon se lepődjünk meg, sőt! ha egyszer csak azt kezdjük el érzékelni, hogy valakitől mi kapunk fényt. Nem biztos, hogy be tudjuk azonosítani a küldőt, de nem is ez a lényeg! A fény első látásra fehérnek tűnik, azonban úgy-e a fehér "szín" magába foglalja a szivárvány összes színét. Én Fényadáskor, gyógyításkor, mindig hagyom, hogy olyan Fény áradjon, amilyenre éppen szükség van. Igen, ebből következik, hogy a fény lehet színes is- kivéve fekete-mely színek rezgésük szerint különböző módon hathatnak. (Ezekről majd később!) 

 
"Ahhoz, hogy "jól" tudjatok szeretni, tudatában kellene lennetek azzal a ténnyel, hogy igazából nem TI szerettek, hanem ÁLTALATOK szeretnek. Mert amely pillanatban kimondjátok: "az ÉN szeretetem", megszűntök Istennel lenni! A világban pedig, ha mindnyájan ebben a tudatban cselekednétek, teljesedhetnék be végre a MŰ, mivel csak ekkor nem volna többé talány a MÁSIK motivációja és imígyen érvényesülni tudna az EGYETEMES AKARAT is, nem "csupán" a "szabad"!
Sariel* arkangyal 2000.Január 6

 Sariel*   :Sarielről, Énokh Könyvéből tudunk. Ő felelős azért, hogy a „rosszul viselkedő” lelkek (angyalok és már elhunytak is!) megkapják "büntetésüket." Néhány hagyomány szerint ő volt az az arkangyal, aki Mózest tanította. A mostani – 5.- korszaknak a fő angyala, jelenleg még Mihállyal „társuralkodó”. Színei: arany és bíbor


 A részletekért írjon!

Facebook - fórum

www.facebook.com/tslfenyadokkore